Stimuleringsregelingen

Indien u kiest om op duurzame wijze energie te produceren, bestaan hiervoor diverse regelingen.

Bekijk hieronder de verschillende regelingen.

SDE++

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

ISDE

U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers uw gebouw verduurzamen met een kleinschalig zonnepanelen project.

Salderen

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen.

EIA

Investeert u als bedrijf in energiezuinige technieken en duurzame energie, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de regeling Energie-investeringsaftrek.

KIA

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Of u in aanmerking komt voor deze regelingen is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden. Omdat deze stimuleringsregelingen in de loop van de tijd variëren kijken we graag met u mee om te bepalen welke voor u van toepassing kunnen zijn.