Ons privacybeleid

De volgende zelfstandige juridische entiteiten kunnen gebruik maken van de naam Xperal:

Xperal BV
Handelsregister: 64674231

Louwers beheer BV
Handelsregister: 64673995

Louwers Installatie BV
Handelsregister: 65579968

Louwers Onroerend Goed BV
Handelsregister: 65580168

Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

Xperal draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Wij zullen je gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.

Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.

Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Xperal spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kun je deze e-mailen naar: info@xperal.com.
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden, heeft u recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Xperal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen. Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.

De reactie-module op onze blog-artikelen maken gebruik van het comment-systeem Thrive Comments, ontwikkeld door ThriveThemes.com. Thrive Comments maakt gebruik van cookies om te controleren of je bent ingelogd, en voor analyse van je gebruikersgedrag. ThriveThemes heeft geen toegang tot de gegevens die je via de reactie-module aan ons verstrekt.

Diensten van derde partijen

Waneer je een van onze contactformulieren invult, wordt deze informatie opgeslagen.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee bedoeld: www.xperal.com

Persoonsgegevens

Algemeen
Wij houden digitale en/of fysieke dossiers aan van onze klanten en relaties. Wij verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van de met onze klanten gesloten overeenkomsten en (voor zover daar geen overeenkomst voor is) voor het verstrekken van informatie of adviezen aan onze klanten.

Verwerkingsverantwoordelijke
Wij zijn aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke

Welke persoonsgegevens (particulier)
Naam, adres, woonplaats,BSN-nummer, geboortedatum, geslacht, rekeningnummer, stroomverbruik

Welke persoonsgegevens (zakelijk)
Naam, adres, woonplaats, Kvk-nummer, vestigingsnummer, handelsnummer, rechtsvorm, type organisatie, intentieverklaring van de bank, onderbouwing van het eigen vermogen (jaarrekening), bankrekeningnummer, stroomverbruik

Termijnen

Wij bewaren persoonsgegevens voor een periode van (ongeveer) 15 jaar. Wij gaan uit van minimaal de termijn waarbinnen de belastingdienst nog gegevens kan opvragen of nog aanslagen, subsidies of correcties kan toepassen.

Van wie krijgen wij persoonsgegevens

Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens ontvangen: onze klanten, de belastingdienst, een accountant, andere dienstverleners van onze klanten, via openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel.

Versie van privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018