Duurzaamheidslening particulieren

De Duurzaamheidslening is een lening via uw gemeente en of provincie, met een aantrekkelijke rentekorting voor energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. De lening is gemeente-gebonden en is niet overal beschikbaar.

Houdt er echter rekening mee dat het beschikbare budget gelimiteerd is (op=op).

Wat zijn de voorwaarden voor een Duurzaamheidslening?

U bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor de lening ten behoeve van de energiebesparende maatregelen wordt aangevraagd.

De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.

De lening is een jaarannuïteitenlening waarbij u tijdens de gehele looptijd van de lening (120 maanden bij leningen lager dan € 7.500,- en 180 maanden tussen € 7.500,- en € 25.000,-) hetzelfde maandbedrag betaalt en een vast rentepercentage geldt. Het maandbedrag bestaat uit een rente en een aflossingsdeel. Aan het einde van de looptijd is de lening geheel afgelost. U weet dus vooraf waar u aan toe bent.

De lening is gebonden aan bepaalde gemeenten/provincies en er gelden ook weer specifieke voorwaarden per deelnemende gemeente

Informeer bij uw gemeente of provincie of u hiervoor in aanmerking komt.

Wij willen u hierbij graag in begeleiden en werk uit handen nemen.