Asbestdak(en) verwijderen

Wilt u uw asbestdak(en) gaan verwijderen? Dan is wellicht de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ interessant voor u.

Vanaf 4 januari 2016 t/m 31 december 2019 is de subsidieregeling verwijderen asbestdaken opengesteld. Het budget van 2017 bedraagt € 15 miljoen. Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres.

Voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt
  • De verwijdering van het asbestdak moet voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019
  • U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf
  • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie
  • Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak van meer dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Als u het totale oppervlak asbestdak in gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m2 of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak asbestdak maar boven de 35 m2 ligt
  • U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden na de voltooiingsdatum van de verwijdering van het asbestdak. Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in beslag heeft genomen, houdt u dus de laatste dag van de werkzaamheden aan als voltooiingsdatum
  • Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer
  • Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000