Fiscale regelingen

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking komen in aanmerking voor EIA. Met EIA kan 55.5% van de investeringskosten afgetrokken worden van de fiscale winst, waardoor minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaald wordt.

Voorwaarden zonnepanelen:

  • Gezamenlijk piekvermogen van meer dan 25 kW
  • Aansluiting van 3 * 80 A of minder
  • Maximumbedrag dat voor EIA in aanmerking komt is € 750.00 per kW piekvermogen

Binnen 3 maanden na opdracht tot levering dient de melding te worden ingediend. Voortbrengingskosten moeten binnen 3 maanden na het eind van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten worden gemaakt, gemeld worden. Dit binnen 3 maanden na ingebruikneming.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Om in 2017 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) moet een bedrag tussen €2.301 en €312.176 in bedrijfsmiddelen voor u onderneming geïnvesteerd worden. Het is onder andere mogelijk om de KIA toe te passen op duurzame bedrijfsinvesteringen zoals zonnepanelen. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het totale geïnvesteerde bedrag in het gehele jaar.

MIA/VAMIL

Investeringen vanaf 2016 met betrekking tot het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen kunnen niet meer gemeld worden voor MIA/VAMIL.